Polecane Revital Clinic Suplementacja dożylna

Cerebrolizyna

Od kilkunastu miesięcy królowa forów altmedowych. Recepta na autyzm, ratunek przy zespole Downa. Przywraca pamięć i zdolność mówienia. Zdrowemu poprawia zdolności kognitywne i odmładza mózg. Czy na pewno cerebrolizyna jest lekarstwem na wszystko? 

 

Czym jest?

Cerebrolizyna jest lekiem stosowanym od ponad 30 lat, najczęściej po urazach czaszkowo-mózgowych. W ostatnich latach opublikowano wyniki badań, które mogą sugerować neuroprotekcyjne i neuroregeneracyjne działanie tego leku. Jest to związek złożony z neuropeptydów o małej masie cząsteczkowej (< 10 kDa) i wolnych kwasów aminowych otrzymywanych z oczyszczonych białek mózgu świni. Wykazuje właściwości podobne do endogennych NTF. Dzięki małej masie cząsteczkowej może przechodzić przez barierę krew-mózg. Jednocześnie uszczelnia ją i barierę krew–płyn mózgowo-rdzeniowy, przeciwdziałając przesiękowi płynu mózgowo-rdzeniowego i zmniejszając tym samym obrzęk mózgu. Cerebrolizyna moduluje aktywność kinaz proteinowych, in vitro zmniejsza o około 60% aktywność naturalnych enzymów komórkowych z grupy kalpainy, które odgrywają kluczową rolę w apoptozie komórek.

 

Obniżenie aktywności kalpain ogranicza rozmiary uszkodzenia tkanek mózgu w przebiegu ostrych i przewlekłych chorób o różnej etiologii oraz urazów. Ponadto cerebrolizyna obniża stężenie IL-1b w hodowlach komórek mikrogleju stymulowanych lipopolisacharydem (LPS), co świadczy o właściwości hamowania reakcji zapalnej. Istotnie ogranicza też syntezę wolnych rodników, 2,3-dihydroksybenzoesanu (2,3-DHBA)i 2,5-dihydroksybenzoesanu (2,5-DHBA), w hipokampie i korze mózgowej.

 

Cerebrolizyna zmniejsza powstawanie plak amyloidowych, fosforylację białka tau, hamuje powstawanie tak zwanych włókien neurofibrylarnych wewnątrz komórek oraz aktywność genów stymulujących apoptozę (ang. pro-apoptotic genes). Takie wielokierunkowe działanie może stymulować neuroplastyczność i neurogenezę w obszarze uszkodzenia. W badaniach na zwierzętach wykazano, że pod wpływem cerebrolizyny zwiększa się liczba nowych synaps w obrębie hipokampa, powstają nowe komórki i wzrasta liczba rozgałęzień dendrytów, tworząc bogatą siatkę komórkowo-dendrytyczno-aksonalną. Neurogeneza odbywa się przede wszystkim w obszarze okołokomorowym, skąd następuje migracja komórek do opuszki węchowej i do zakrętu zębatego hipokampa. Zaobserwowano także powstawanie nowych komórek w korzenowej (neocortex). Podawanie cerebrolizyny do uszkodzonych obszarów powoduje, że proces neuroregeneracji trwa nawet miesiąc i dłużej po uszkodzeniu mózgu.

 

Jak stosować?

Można podawać pojedyncze dawki do 50 ml, jednak zwykle stosuje się dawkę 5-30 ml na dobę przez 10-20 dni. Cykl leczenia można powtarzać, aż do momentu, kiedy nie widać dalszej poprawy klinicznej. Po leczeniu wstępnym, częstość podawania można zmniejszyć do 2 lub 3 razy w tygodniu. Pomiędzy kolejnymi cyklami należy zachować przerwę odpowiadającą długości cyklu leczenia.

Można podawać dawki do 5 ml domięśniowo i do 10 ml nierozcieńczonego roztworu dożylnie. Dawki od 10 do maksymalnie 50 ml należy podawać wyłącznie w powolnym wlewie dożylnym (czas trwania wlewu 15-60 min), po rozcieńczeniu. Wskazane jest rozcieńczenie preparatu: 0,9% roztworem NaCl, 5% roztworem glukozy lub roztworem Ringera. Nie należy mieszać w jednej infuzji lub strzykawce preparatu z witaminami, lekami sercowo-naczyniowymi oraz ze zrównoważonymi roztworami aminokwasów.

 

Czy działa?

 

Tak! I nie. Badania kliniczne wskazują na to, że cerebrolizyna działa doskonale w nagłych i ostrych stanach mózgu. Osoby dotknięte udarem krwotocznym i niedokrwiennym mózgu mają większe szanse na powrót do sprawności po zastosowaniu kuracji, stan osób po urazach, dość szybko zaczyna się poprawiać i to nawet niezależnie od tego, kiedy lek zostanie zastosowany. Ciekawe jest to, że efekt może nastąpić nawet jeśli lek został użyty dłuższy czas od momentu urazu. Mamy szereg takich przypadków – kazuistycznych, ale obiecujących. Brak badań na temat skuteczności terapii dla osób z autyzmem i zespołem Downa. Jednak wielu opiekunów osób chorych, zarówno rodziców jak i lekarzy sugeruje, że terapia przynosi korzyści, poprawia się zdolność mowy, formułowania zdań. Niestety, równie często słyszy się o tym, że pomimo kilku serii, nie nastąpiła żadna poprawa. Brak badań klinicznych uwzględniających badania obrazowe pozostawia jedynie opieranie się na subiektywnych opiniach.

Brak dokumentacji jak cerebrolizyna działa u osób zdrowych!

Cerebrolizyna może korzystnie wpływać na proces zdrowienia w udarach mózgu, po urazach czaszkowo-mózgowych i u chorych z otępieniem. Ten korzystny efekt przypisuje się

plejotropowej aktywności leku, zbliżonej do aktywności neuropeptydów naturalnych. Przejawia się ona zmniejszaniem odkładania patologicznych białek Ab i tau oraz działaniem przeciwzapalnym poprzez hamowanie aktywacji mikrogleju i spowolnienie uwalniania cytokin prozapalnych (np. IL-1b, TNFa), z jednoczesnym zwiększeniem syntezy NTF, które pobudzają endogenne procesy naprawcze. Choć efekt leczniczy cerebrolizyny utrzymywał się dość krótko (w okresie jej podawania i czasami kilka miesięcy po zakończeniu terapii) i to cerebrolizyna — jako lek charakteryzujący się dobrą tolerancją i bezpieczeństwem —może znaleźć zastosowanie we wspomagającym leczeniu chorych z uszkodzeniem mózgu o różnej etiologii.  

 

Bibliografia:

 

  • Muresanu D.F., Buzoianu A., Florian S.I., von Wild T. Towards a roadmap in brain protection and recovery. J. Cell. Mol. Med. 2012; 16: 2861–2871

 

  • Kulbacka J., Saczko J., Chwiłkowska A. Stres oksydacyjny w procesach uszkodzenia komórek.

 

  • Wiszniewska M., Członkowska A. Rola cerebrolizyny w neuroprotekcji i neuroregeneracji.

 

  • Cerebrolysyn- Polski Indeks Leków

 

O autorze

Anna

› Zobacz wszystkie artykuły

Dodaj komentarz

Kliknij tutaj aby skomentować artykuł