Ciekawostki medyczne Revital Clinic

Czy bakterie jelitowe przyczyniają się do różnic zdrowotnych na tle etnicznym?

Bakterie żyjące w naszych jelitach odgrywają ważną rolę we wspieraniu naszego zdrowia. Niektóre badania wykazały związek między pochodzeniem etnicznym a składem naszego mikrobiomu. Czy więc przyszli lekarze będą przepisywać probiotyki w zależności od naszego pochodzenia etnicznego?

Świadomość odnośnie istotności zdrowej mikroflory jelitowej nieustannie rośnie wśród społeczeństwa. Spowodowało to wzrost sprzedaży probiotyków, które producenci promują jako zwiększające populacje „przyjaznych” bakterii. Jednak wiele z rzekomych korzyści zdrowotnych tych produktów pozostaje niesprawdzonych.

Mikrobiota jelitowa każdej osoby jest wyjątkowa, ale wpływają na nią wspólne czynniki takie jak styl żywienia, wiek, płeć, poziom życia i czynniki genetyczne.

Badanie naukowców z Vanderbilt University w Nashville opublikowane w czasopiśmie PLoS Biology w 2018 r., wykazało, że pochodzenie etniczne osoby jest lepszym predyktorem społeczności drobnoustrojów w jelitach niż inne zmienne, takie jak wskaźnik masy ciała (BMI), wiek i płeć.

Naukowcy z Uniwersytetu Vanderbilt badali dane dotyczące mikroflory jelitowej prawie 1700 osób z American Gut Project i Human Microbiome Project, identyfikując 12 grup bakterii lub taksonów, które były różne dla różnych grup etnicznych.

„Jeśli spojrzeć na powiązanie czynników związanych z różnicami mikrobiomu jelitowego, takich jak płeć, masa ciała, czy wieku, można znaleźć wiele niespójności w przekroju rodzajowym bakterii”, powiedział biolog Seth Bordenstein, główny autor badania.

„Ale gdy porównamy różnice według zadeklarowanych grup etnicznych pacjentów, znajdziemy stabilne i spójne cechy bakterii obecnych w jelitach.”

Celem prowadzonych badań jest opracowanie terapii probiotycznych jako formy leczenia precyzyjnego dostosowanego pod względem genetyki, metabolizmu i mikrobiomu poszczególnych osób lub grup etnicznych.

Badania w Vanderbilt sugerują, że pochodzenie etniczne, które jest częściowo determinowane przez geny odziedziczone po przodkach, odgrywa rolę w rodzaju bakterii żyjących w jelitach. To z kolei może pomóc ukształtować klarowne modele ich wpływu na zdrowie człowieka.

Grupa etniczna, z którą ludzie się identyfikują, obejmuje nie tylko genetykę, ale także szeroki zakres czynników kulturowych, w tym jedzenie, które regularnie spożywają od najmłodszych lat życia. Naukowcy potwierdzają, że czynniki te wpływają nie tylko na naszą mikroflorę jelitową, ale także na nasze zdrowie metaboliczne.

Na przykład badanie z 2015 r. Wykazało, że mikroflora jelitowa Meksykan wiąże się z wysokim ryzykiem otyłości i cukrzycy typu 2. Należy jednak ostrożnie przyjmować te wyniki, ponieważ inne czynniki środowiskowe i behawioralne również przyczyniają się do tego zwiększonego ryzyka, w tym dieta i poziom aktywności fizycznej.

Jaką rolę odgrywa nasze pochodzenie etniczne w warunkowaniu składu naszej mikroflory jelitowej, a przez to w różnicach zdrowotnych istniejących między różnymi grupami etnicznymi?

Badanie Bordensteina i jego współpracowników objęło szeroki przekrój populacji Stanów Zjednoczonych. Liczne różnice regionalne wprowadziły do analizy wiele mylących zmiennych losowych. Jednakże naukowcy z University of Amsterdam w Holandii skorygowali to badanie ograniczając te zmienne, koncentrując się na stosunkowo niewielkim regionie geograficznym.

Przebadali 2084 osoby mieszkające w tym samym mieście, które identyfikowały jako należące do jednej z sześciu grup etnicznych: marokańskiej, tureckiej, ghańskiej, afrykańskiej w Surinamie, południowoazjatyckiej w Surinamie i holenderskiej.

W 2018 r. w badaniu opublikowanym w Nature Medicine stwierdzili, że pochodzenie etniczne było najsilniejszym wyznacznikiem różnic w mikroflory jelitowej badanych. Jego wpływ był bardziej istotny niż na przykład spożycie alkoholu, wiek, palenie tytoniu, dieta i poziom wykształcenia.

Niemniej jednak wyłączny wkład pochodzenia etnicznego w różnice między osobami wynosił zaledwie 2,5–3%, po uwzględnieniu innych zmiennych, takich jak dieta.

Naukowcy zidentyfikowali pewne różnice. Zidentyfikowali, że Holendrzy posiadają w stosunkowo wysokich stężeniach grupy bakterii Christensenellaceae . Natomiast południowoazjatycka surinamska ludność miał stosunkowo niski poziom tych typów bakterii.

Naukowcy opisują Christensenellaceae jako wysoce dziedziczne bakterie, które mają skojarzenia z większą różnorodnością w ogólnej mikroflorze jelitowej. Naukowcy powiązali ich obecność z kilkoma korzyściami zdrowotnymi, w tym niższym współczynnikiem BMI i mniejszym ryzykiem nieswoistego zapalenia jelit.

Jednak naukowcy nie są jeszcze do końca pewni, jakie mechanizmy różnicujące mikrobiom pod względem pochodzenia etnicznego. Będzie to wymagało dodatkowych badań w celu ustalenia szczegółowych modelów korelacyjnych.

Podsumowując, autorzy piszą:

„Pochodzenie etniczne obejmuje wiele różnych aspektów – genetykę, nawyki kulturowe, migrację (na przykład status społeczno-ekonomiczny, opiekę zdrowotną, stopień stosowania antybiotyków, środowisko wczesnego życia) – które mogą przyczynić się do kształtowania mikroflory jelitowej. Chociaż wpływ genetyki na mikrobiom jest prawdopodobnie niewielki (2–8% odziedziczalności mikrobiomu) w porównaniu z czynnikami środowiskowymi, zwłaszcza dietą, może uczestniczyć w tworzeniu różnorodnych profili mikroflory jelitowej. ”

O autorze

Revital Clinic

Revital Clinic

Revital.Clinic placówka specjalizująca się we wlewach dożylnych, hormonoterapii, dietetyce klinicznej, oraz EBM (Evidence-based medicine) czyli medycynie opartej na faktach i dowodach naukowych. Revital.Clinic to współczesna sztuka lekarska, wspierająca swojego Pacjenta na każdym etapie leczenia.

› Zobacz wszystkie artykuły

Dodaj komentarz

Kliknij tutaj aby skomentować artykuł