Ciekawostki medyczne

Czy stres w pracy może zwiększyć ryzyko zachorowania na raka?

Nowe badanie z Chin opublikowane w International Journal of Cancer zbadało związek między stresem w pracy, a ryzykiem zachorowania na raka.

Według Światowej Organizacji Zdrowia rak pozostaje jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. W ciągu ostatnich dziesięcioleci badania zidentyfikowały ważne powiązania między rakiem a stylem życia, które mogą pomóc ludziom zmniejszyć ich względne ryzyko zachorowania na raka. Badania wykazały, że stres w pracy może negatywnie wpływać na zdrowie na wiele sposobów. Jednak wcześniejsze badania dotyczące związku pomiędzy stresem związanym z pracą a rakiem często nie uwzględniały różnic w stylu życia. Wiele z tych różnic, takich jak palenie tytoniu i aktywność fizyczna, może potencjalnie zakłócać wcześniejsze wyniki.

Teraz Yang i współpracownicy starają się rozwiązać ten problem, aby lepiej zrozumieć związek między stresem w pracy a ryzykiem zachorowania na raka w ostatnim raporcie opublikowanym w International Journal of Cancer. Grupa ta przeprowadziła metaanalizę opublikowanych danych pochodzących od ponad 280 000 uczestników badania wybranych z dziewięciu niezależnych badań i kontrolowanych pod kątem różnic w stylu życia.

Raport ten analizuje wpływ stresu w pracy pod kątem ryzyka zachorowania na raka uwzględniając inne czynniki w zakresie palenia, picia, wskaźnika masy ciała (BMI) i poziomu aktywności fizycznej. Ten dodatkowy poziom kontroli generuje asocjacje, które są mniej skonfundowane, a zatem bardziej interpretowalne.

Amerykanie i Europejczycy są narażeni na różne niebezpieczeństwa

Ta nowa analiza ujawniła znaczący związek między stresem związanym z pracą a rakiem jelita grubego, przełyku i płuc. Również lokalizacja geograficzna miała wpływ na ryzyko zachorowania na raka w związku ze stresem w miejscu pracy. Zwiększone ryzyko raka jelita grubego zaobserwowano w Ameryce Północnej, ale nie w Europie. Odwrotnie, Europejczycy mieli istotny związek między ryzykiem raka przełyku a stresem związanym z pracą, którego nie zaobserwowano u mieszkańców Ameryki Północnej. Nie znaleziono połączeń między stresem związanym z pracą a rakiem gruczołu krokowego, piersi lub jajnika.

Wadą tego raportu była dystrybucja typów nowotworów, które zostały uwzględnione. Wiele nowotworów, takich jak pęcherz, nerka, trzustka i mózg, było reprezentowanych tylko w jednym niezależnym badaniu, więc żadne powiązania nie zostały silnie zwalidowane. Ponadto w tej analizie nie uwzględniono lokalizacji geograficznych poza Ameryką Północną i Europą.

Wyniki pozwalają potencjalnie zagrożonym osobom podejmować środki zapobiegawcze

Niemniej jednak to ważne badanie pozwoliło nam lepiej zrozumieć związek między stresem w pracy a ryzykiem zachorowania na nowotwory. Silne związki obserwowane w przypadku raka jelita grubego, przełyku i płuc powinny być dalej badane pod kątem stresu w miejscu pracy. Lepsze zrozumienie tego związku pozwoliłoby lekarzom i pacjentom na stosowanie środków zapobiegawczych w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka dzięki ukierunkowanemu zarządzaniu stresem.

1. Yang T, Qiao Y, Xiang S, Li W, Gan Y, Chen Y. Stres pracy i ryzyko raka: Metaanaliza badań obserwacyjnych. Int J Cancer. 2018 28 listopada.
2. Światowa Organizacja Zdrowia. „10 najważniejszych przyczyn śmierci.” Web. Opublikowano 24 maja 2018. Dostęp do 17 grudnia 2018 roku. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death.

O autorze

Revital Clinic

Revital Clinic

Revital.Clinic placówka specjalizująca się we wlewach dożylnych, hormonoterapii, dietetyce klinicznej, oraz EBM (Evidence-based medicine) czyli medycynie opartej na faktach i dowodach naukowych. Revital.Clinic to współczesna sztuka lekarska, wspierająca swojego Pacjenta na każdym etapie leczenia.

› Zobacz wszystkie artykuły

Dodaj komentarz

Kliknij tutaj aby skomentować artykuł