Ciekawostki medyczne

Intensywne korzystanie z mediów społecznościowych i telewizji powiązane z występowaniem depresji u nastolatków

Nowe badanie przeprowadzone przez zespół naukowców z Centralnego Szpitala Uniwersyteckiego Sainte-Justine i Uniwersytetu w Montrealu ujawniło, że korzystanie z mediów społecznościowych i telewizji wiąże się ze wzrostem objawów depresji u młodzieży.

Obecne zmiany w sposobie użytkowania mediów społecznościowych i telewizji przez młodzież prognozują wzrost objawów depresji. Badanie, opublikowane 15 lipca w JAMA Pediatrics, ujawniło, że częstsze niż przeciętne korzystanie z mediów społecznościowych i oglądanie telewizji, w przeciągu czterech lat może spowodować poważniejsze objawy depresji niż mogłyby wystąpić normalnie w tym samym okresie. Oprócz potencjalnej skłonności do obydwu zestawów zachowań, badanie wykazało, że jeśli nastolatki korzystają z mediów społecznościowych i oglądają telewizję częściej niż robili to przeciętnie w danym roku, to jeszcze tego samego roku nasilają się u nich również objawy depresji. Tak więc, im więcej czasu nastolatki spędzają w mediach społecznościowych i przed telewizorem, tym silniejsze stają się ich objawy depresji. Gry wideo, przeglądanie Internetu czy inne formy korzystania z komputera w wymiarze częstszym niż przeciętny, również zostały uwzględnione w badaniu, ale nie zidentyfikowano ich jako predyktory depresji w okresie dojrzewania.

W badaniu przetestowano trzy hipotezy wyjaśniające: przemieszczenie, porównanie społeczne w górę i spirale potęgujące. Dane zebrane od nastolatków wydawały się być zgodne z dwiema ostatnimi hipotezami: nie było dowodów na to, że czas spędzony przed monitorem wpłynął na depresję wśród młodzieży z powodu zmniejszonego zaangażowania w aktywność fizyczną, ale istniały dowody, że interakcja ze środkami masowego przekazu, które bardziej sprzyjają porównaniom społecznym w górę, szczególnie wiąże się ze zmniejszeniem poczucia własnej wartości, które przyczyna się do wzrostu objawów depresyjnych. Badanie wykazało również, że to właśnie media społecznościowe, a nie inne rodzaje spędzania czasu przed monitorem, mogą pogłębiać objawy depresyjne u osób już doświadczonych depresją, poprzez proces spirali potęgującej.

Zgodnie z wcześniejszymi hipotezami

Wyniki te są zgodne z wcześniejszymi hipotezami dotyczącymi rozwoju depresji. „Media społecznościowe i telewizja to środki przekazu, które często narażają nastolatków na obserwowanie wizerunków osób prosperujących w lepszych warunkach, takich jak inne nastolatki z doskonałymi ciałami, czy bardziej ekscytującym lub luksusowym stylem życia. Ponadto, opierając się na teorii spirali potęgującej, ludzie szukają i wybierają informacje stosowne do ich aktualnego stanu ducha. Systemy rekomendacyjne stosowane w telewizji, a w szczególności w mediach społecznościowych, tworzą i utrzymują pętlę przyczynowo skutkową, sugerując użytkownikom podobne treści na podstawie poprzednio wyszukiwanych haseł i doboru treści. Zatem, im bardziej nasz stan depresyjny wpływa na to co wyświetlamy, tym częściej podobna treść jest nam sugerowana, co zwiększa prawdopodobieństwo bycia stale narażonym na treści, które podtrzymują i wzmacniają depresję”, wyjaśnia główny autor badania, dr Elroy Boers, badacz na Wydziale Psychiatrii Uniwersytetu w Mediolanie.

Badanie to może mieć istotny wpływ na sposób, w jaki młodzież i ich rodziny kontrolują czas spędzony przed ekranem w celu zapobiegania i zmniejszania objawów depresji. „Wiele osób łączy rosnące wskaźniki depresji wśród młodych ludzi w Ameryce Północnej z niedawnym wprowadzeniem mobilnych urządzeń cyfrowych do naszego społeczeństwa. Wyniki badania wskazują, że korzystanie z mediów społecznościowych i telewizji są ważnymi predyktorami depresji w okresie dojrzewania. Podczas gdy nasze wyniki opierają się na obserwacyjnym modelu badań, charakter podejścia statystycznego, którego używaliśmy do testowania możliwych skutków przyczynowych, przyjmuje jednolite parametry dla każdej potencjalnej ukrytej zależności między czasem spędzonym przed ekranem a depresją. Ponadto efekty mogą być tłumaczone poprzez analizy mediacji, co dodatkowo wspiera hipotezę przyczynowości. Niemniej jednak potrzebne są dalsze badania, w tym badania obejmujące metodę eksperymentalną, aby potwierdzić, że kontakt z mediami społecznościowymi powoduje podwyższony poziom depresji u młodych ludzi” – mówi dr Patricia Conrod, starsza autorka i profesorka psychiatrii na Uniwersytecie w Montrealu, oraz główna przewodnicząca Canada Research w Centralnym Szpitalu Uniwersyteckim Sainte-Justine.

Czas spędzony przed ekranem a depresja

Zespół doktor Conrod śledził prawie 4000 kanadyjskich nastolatków w wieku od 12 do 16 lat, którzy byli częścią Co-Venture Trial. Nastolatków z każdego rocznika szkoły średniej poproszono o samodzielne zapisywanie czasu spędzonego przed ekranami cyfrowymi i określenie, ile z tego czasu poświęcili na cztery różnych rodzaje aktywności (media społecznościowe, telewizja, gry wideo i inne formy korzystania z komputera).

Ponadto nastolatki wypełniły kwestionariusze dotyczące różnych objawów depresyjnych w wieku od 12 do 16 lat. Następnie, po zebraniu danych, przeprowadzono najnowocześniejsze analizy statystyczne, aby ocenić powiązania między różnymi osobami, a czasem spędzonym przed ekranem i depresją w okresie dojrzewania. Analizy te poszerzają standardowe obserwacje, kształtując rokroczną krzywą zmian obu zestawów problemów, biorąc pod uwagę możliwą powszechną skłonność i naturalne zmiany rozwojowe w każdym zestawie zachowań lub objawów.

„Nasze badania pokazują, że wzrost czasu spędzonego na korzystaniu z niektórych form mediów cyfrowych, przewiduje pojawienie się objawów depresyjne jeszcze w tym samym roku”, powiedziała Conrod. Jest to bardzo interesujące z perspektywy prewencyjnej, dodała. „Wczesna identyfikacja skłonności depresyjnych daje lekarzom i rodzicom większe szanse na interwencję. Regulowanie używania mediów społecznościowych i telewizji przez nastolatków może być jednym ze sposobów pomocy młodym ludziom w opanowaniu obniżonego nastroju lub podatności na objawy depresyjne”.

Conrod i jej koledzy mają nadzieję, że to badanie pomoże opracować nowe strategie interwencji dla zagrożonej młodzieży, zanim objawy staną się klinicznie zauważalne. 

 

O autorze

Revital Clinic

Revital Clinic

Revital.Clinic placówka specjalizująca się we wlewach dożylnych, hormonoterapii, dietetyce klinicznej, oraz EBM (Evidence-based medicine) czyli medycynie opartej na faktach i dowodach naukowych. Revital.Clinic to współczesna sztuka lekarska, wspierająca swojego Pacjenta na każdym etapie leczenia.

› Zobacz wszystkie artykuły

Dodaj komentarz

Kliknij tutaj aby skomentować artykuł