Ciekawostki medyczne

Krzepliwość krwi, a ciąża

Układ hemostazy podczas ciąży staje się zależny od wzrostu stężenia czynników krzepnięcia oraz zahamowania aktywności osocza w niszczeniu skrzepów. Konsekwencją tego zjawiska jest przesunięcie równowagi w stronę nadkrzepliwości (5-krotnie częściej niż u kobiet nieciężarnych wzrasta ryzyko zakrzepicy). Aktywacja miejscowa układu krzepnięcia w łożysku, korzystna jest podczas porodu (zabezpiecza kobietę przed krwotokiem okołoporodowym), może przyczynić się do rozwoju ciężkich zaburzeń krzepnięcia w okresie okołoporodowym. Z punktu widzenia zmian hemostazy ciążę można określić jako stan ciągłego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego, zlokalizowanego głównie w łożysku. 

 

W III trymestrze ciąży wzrastają stężenia osoczowych czynników krzepnięcia fibrynogenu, czynników: I, V, VII, VIII, von Willebranda i X oraz inhibitora trombiny – antytrombiny (AT). Niekiedy w ciąży stwierdza się oporność na aktywowane białko C oraz zmniejszenie ilości białka S i czynnika XIII. Aktywacja krzepnięcia krwi w krążeniu matka-łożysko-dziecko przyczynia się do wzrostu stężenia produktów aktywacji protrombiny FbDP (FbDP – fibrin degradation products) i D-dimerów. Ciążę charakteryzuje spadek aktywności fibrynolitycznej, która osiąga minimum w III trymestrze. Dzieje się tak za sprawą wzrastającego stężenia aktywatora plazminogenu (PA – plasminogen activator), którego maksimum odnotowuje się w okresie porodu. Jednak jego aktywność spada w okresie ciąży. 

 

Wydawać więc się może, że wzrost stężenia PA, obniża krzepliwość krwi, ale w ciąży rośnie poziom nieaktywnej formy PA. Aktywność inhibitora PA typu l (PAI-l) i pochodzącego z łożyska inhibitora PA typu 2 (PAI-2) znacznie rośnie w przebiegu ciąży, osiągając maksimum w III trymestrze. Przyczyną tego jest jego obecność i uwalnianie go dodatkowo z łożyska. W sytuacji przewagi ilości inhibitorów nad ilością aktywatorów czynność fibrynolityczna jest upośledzona. W ostatnim trymestrze ciąży wzrasta ilość produktów degradacji fibrynogenu, co wskazuje na rozpad skrzepów, ale mówi też o zjawisku kumulacji fibryny w macicy i łożysku. Jest to proces, dzięki któremu ustrój matki przygotowany jest do oddzielenia się łożyska po porodzie. Dlatego tak ważne jest zadbać o swój układ krwionośny już w chwili starań o potomka.

 

O autorze

Anna

› Zobacz wszystkie artykuły

Dodaj komentarz

Kliknij tutaj aby skomentować artykuł