Ciekawostki medyczne Revital Clinic

Wsparcie suplementacyjne w trakcie choroby nowotworowej

Dziś przedstawimy substancje dające dodatkowe korzyści podczas walki z nowotworem. Opisy zostały oparte o publikacje naukowe i mogą być sugestią dla wyboru dodatkowych czynników wsparcia podczas przebiegu choroby nowotworowej.

Aminokwasy

L-Glutamina – wykorzystywana jako środek stymulujący odporność, ponieważ jest źródłem energii dla komórek immunologicznych. Rozwój nowotworu może powodować niedobory glutaminy w ustroju, które pogłębiają się podczas terapii. Uzupełnienie terapii suplementacją glutaminy może zmniejszać toksyczność stosowanych leków, uwzględniając w tym neuro- i kardiotoksyczność, zapalenie śluzówek (glutamina stymuluje regenerację błon śluzowych) oraz biegunki. Plusem jest też poprawa szybkości gojenia ran po operacjach. Podawanie glutaminy rozpoczyna się na kilka dni przed planowaną operacją lub chemio-/radioterapią. Utrzymywanie śluzówki w lepszym stanie jest czynnikiem, który chroni przed dostawaniem się bakterii i endotoksyn z jelit do krwiobiegu. Glutamina poprawia bilans azotowy, dzięki czemu możliwe jest ograniczenie katabolizmu mięśniowego. Glutamina zwiększa selektywność leków antynowotworowych, zmniejszając destrukcyjny wpływ na zdrowe tkanki.

Z drugiej strony, glutamina jest czynnikiem potencjalnie sprzyjającym proliferacji komórek nowotworowych, co jest powodem odchodzenia od stosowania glutaminy przez niektórych onkologów. Wiele badań wskazuje na ogólną poprawę jakości życia pacjenta po dodaniu glutaminy do kuracji, jednak w publikacjach często nie przywiązuje się dużej wagi do roli glutaminy w rozwoju raka, a jedynie do redukcji skutków ubocznych kuracji.

Podsumowując, zastosowanie glutaminy może dawać korzyści, jednak jej natura jest dwojaka i decyzja o wprowadzeniu musi być indywidualna.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3385273/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4696378/

L-Arginina – aminokwas, który w kontekście nowotworów ma dwie twarze. Może być zarówno korzystny, jak i bardzo niekorzystny, co zależy głównie od typu nowotworu. Zależność dotyczy auksotrofizmu nowotworu względem argininy.

By określić potencjalną reakcję na podaż lub ograniczanie argininy, należy przyjrzeć się aktywności enzymu syntetazy argininobursztynianu (ASS1) w danym nowotworze, który warunkuje konwersję cytruliny do argininy w komórkach.

Przykładowe nowotwory, w których ASS1 jest wysoki:

  • jelita
  • jajników
  • płuc

 

Nowotwory, w których ASS1 jest niski:

  • gruczolakorak prostaty
  • wątrobowokomórkowy
  • nerek
  • trzustki
  • czerniak

 

Gdy wzrost nowotworu wydaje się nie być zależy od argininy, to jej zastosowanie może nieść za sobą pewne korzyści. Wśród nich jest efekt modulujący układ odpornościowy. Arginina, po konwersji do agmatyny wykazuje działanie anty-proliferacyjne i pro-apoptyczne na komórki nowotworowe. Agmatyna hamuje aktywność iNOS, która jest najobficiej występującą izoformą w komórkach nowotworowych.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.25202/pdf

http://www.phmd.pl/api/files/view/2052.pdf

Najczęstsze doniesienia o korzystnych efektach dodania argininy do chemioterapii pojawiają się w odniesieniu do raka piersi, ze względu na osłabienie efektu immunosupresyjnego.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8076711

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8310409

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4888479/

Suplementacja argininą w nowotworach to bardzo złożony temat. Bez wątpienia musi być przemyślana i nie zaleca się jej podawania w każdym typie nowotworu.

Generalnie przyjąć można, że argininę należy uszczuplać w typach z niskim ASS1, by komórki, które nie mogą samodzielnie wytwarzać argininy nie mogły dostawać jej z krwiobiegu. Można natomiast potencjalnie stosować w tych z wysoką aktywnością tego enzymu, ponieważ one tak czy inaczej sobie argininę wytworzą, a jej zwiększona ilość w krwiobiegu może wywierać pozytywny wpływ na układ immunologiczny.

Tauryna – pewne dane wskazują na właściwości anty-proliferacyjne i nasilające apoptozę komórek nowotoworowych. U pacjentów z rakiem piersi stwierdzono znacznie niższe stężenia tauryny niż w grupach kontrolnych i o wysokim ryzyku. Badania na komórkach nowotworowych wskazują na korzystne działanie tauryny w nowotworach piersi, wątroby, jelita. Jej mechanizm działania opiera się o modulowanie aktywności protein uczestniczących w metabolizmie komórek rakowych.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25395275

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4486811/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24610575

L-Karnityna – istnieją podejrzenia, wskazujące że niedobory l-karnityny są jednym z czynników powodujących kacheksję przy nowotworze trzustki. Wdrożenie suplementacji l-karnityną na 3 miesiące skutkowało wzrostem BMI o 3,4%, podczas gdy w grupie placebo BMI spadło o 1,5%.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3439338/

Leki chemoterapeutyczne mogą doprowadzać do uszczuplenia zapasów karnityny w zdrowych tkankach, co jest jednym z powodów spadku jakości życia. Uzupełnianie karnityny może chronić przed kardiotoksycznym i zaburzającym pracę nerek działaniem doksorubicyny. L-Karnityna może chronić przed uszkodzeniami mitochondriów i cząsteczek DNA wywołanymi przez cisplatynę. Wskazuje się też, że niedobór karnityny podczas kuracji cisplatyną zwiększa ryzyko nefrotoksyczności. Uzupełnianie karnityny jest dobrze tolerowanym i bezpiecznym sposobem na zmniejszenie toksyczności chemioterapii dla zdrowych organów.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3730973/

L-Karnozyna – wykazuje działanie przeciwnowotoworowe przez wpływ na poziom ATP w komórkach, eliminację wolnych rodników tlenowych i hamujący wpływ na ekspresję HIF-1α. Dzięki temu karnozyna osłabia możliwości adaptacyjne komórek nowtoworowych do warunków o obniżonej dostępności tlenu.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4013086/

Karnozyna może blokować procesy glikolizy w komórkach nowotoworowych, przez co ogranicza dostępność energii i hamuje ich rozwój.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3602167/

W komórkach raka jelita, karnozyna nie nasilała apoptozy, jednak przez wpływ na metabolizm energetyczny i ograniczenie dostępności energii hamowała dalszy rozwój tych komórek.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4130552/

Minerały


Selen
– może wykazywać potencjał przeciwnowotworowy, zwłaszcza gdy pacjent zmaga się z jego niedoborem. Wykazuje się odwrotną korelację pomiędzy zawartością selenu w roślinach w danym rejonie, a ogólną śmiertelnością na nowotwory.

U podłoża działania ochronnego leżą:

– produkcja peroksydazy glutationowej

– regulacja reakcji REDOX

– formowanie komórek Natural Killers

– indukowanie enzymów P450, które usuwają toksyny kancerogenne

– hamowanie prozapalnych prostaglandyn

Przed wdrożeniem suplementacji warto sprawdzić poziom selenu we krwi. Niski poziom selenu może wpływać na wzrost nowotworów szczególnie u mężczyzn, w mniejszym stopniu u kobiet.

Selen zapobiega angiogenezie w nowotworach i powstawaniu przerzutów.

Pewne korzystne działania na polu hamowania angiogenezy i metastazy wykazuje się w nowotworach piersi, prostaty, jelita grubego, włókniakomięsakach, czerniaku.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC526387/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3705340/

Najczęściej o korzyściach selenu widzi się informacje w odniesieniu do nowotworów prostaty i płuc.

Znaczące jest, by suplementacją nie doprowadzać do nadmiaru selenu w ustroju, a jedynie go normować, ponieważ nadmiar również nie będzie służyć w aspekcie walki z nowotworami.

Magnez – ma znaczenie w prewencji raka trzustki. Szacuje się, że każde 100 mg poniżej dziennego RDA w długofalowej perspektywie zwiększa ryzyko tego nowotworu o 24%.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4705892/

Podaż magnezu jest też odwrotnie skorelowana z częstością występowania raka jelita grubego u kobiet.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15632340

Potas – środki kancerogenne wpływają na gospodarkę sodowo-potasową, poprzez obniżanie poziomu potasu i podnoszenie sodu. Środki przeciwnowotworowe z kolei dają efekt przeciwny. Choroby powiązane z hiperkaliemią dają niższe ryzyko zachorowania na raka, niż stan hipokaliemii.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9216787

Pewne przesłanki mówią o synergii działania pro-apoptycznego potasu i witaminy C na komórki nowotworów piersi.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4888082/

Cynk – w komórkach złośliwego raka prostaty notuje się obniżoną zdolność do akumulacji cynku, co jest jedną z przyczyn postępującego rozrostu. Działanie nasilające apoptozę notuje się jedynie w komórkach, które posiadają zdolność do wychwytu i akumulacji cynku. Podnoszenie poziomu cynku w ustroju może być potencjalnie korzystne, zwłaszcza gdy występują warunki sprzyjające wychwytywaniu tego minerału do komórek. Takimi warunkami są np. odpowiednio wysokie stężenia testosteronu i prolaktyny, które stymulują ekspresję ZIP1 – transportera cynku, który „wciąga” go do komórek prostaty. Niesprzyjającą informacją jest to, że prolaktyna w wysokich stężeniach jest czynnikiem zwiększającym ryzyko raka prostaty. W badaniu na myszach, uzupełnianie cynku przez 5 tygodniu skutkowało 50% redukcją wzrostu guza.

Badania dotyczące prewencyjnego zastosowania suplementacji cynkiem są mieszane, a jego nadmiar może wręcz zwiększać ryzyko. Przy podaniu doustnym wykorzystywane są mechanizmy, które dostosowują ilość absorbowanego cynku w stosunku do ilości wyjściowych. Przy podaniu dożylnym mechanizmy te nie mają miejsca, więc zalecana jest kontrola poziomu cynku we krwi.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4464831/

Dla kontrastu, pewne doniesienia z badań na zwierzętach wskazują, że restrykcje cynku przyczyniają się do zahamowania wzrostu guza, gdyż cynk jest czynnikiem potrzebnym do proliferacji komórek. Jak widać, efekty cynku na rozwój nowotworów nie są całkowicie jasne. Zaskakujący jest fakt, że komórki nowotworu piersi w przeciwieństwie do innych tkanek wykazują większą zdolność do akumulacji cynku. Występuje to pomimo spadku poziomu cynku w surowicy, a to wskazuje że nawet do wyników badań określających poziom cynku w krwiobiegu należy podchodzić z odpowiednią ostrożnością.

Cynk moduluje działanie układu immunologicznego, a jego sprawność jest jednym z kluczowych czynników w walce z nowotworami.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3407987/

W aspekcie nowotworów piersi, niedobory cynku zwiększają ryzyko zachorowania. Niedobór cynku może zwiększać wrażliwość na estrogeny, co może leżeć u podłoża patogenezy nowotworów piersi.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3518236/

 

Witaminy

Witamina B12 – może być korzystna, jednak w zależności od podanej formy. Pewne dane wskazują na potencjalną efektywność metylokobalaminy, lecz nie cyjanokobalaminy. Dotyczy to głównie nowotworów androgeno- i estrogenozależnych.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC526387/

Ważną informacją jest jednak to, że nadmiar B12 w obiegu również jest wiązany z większym ryzykiem nowotworu. Konieczne jest zatem uprzednie zbadanie poziomu B12 w ustroju i monitorowanie podczas ewentualnej suplementacji, by nie spowodować nadmiernego wzrostu.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3848986/

Witamina B9 – stwierdza się zwiększoną częstość niskich stężeń kwasu foliowego we krwi i wysokich stężeń homocysteiny u pacjentów ze stwierdzonym rakiem płuc, niż w grupie kontrolnej.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26422108

Podobnie jak w przypadku B12, poziom B9 nie powinien być ani za niski, ani za wysoki, gdyż oba te stany wiązane są ze zwiększonym ryzykiem nowotworów, co widać na przykładzie nowotworu jelita.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17295418/

Zaleca się sprawdzenie wyjściowego poziomu B9 we krwi i stałe monitorowanie podczas ewentualnej suplementacji.

Witamina C – w pojedynkę nie wykazuje większej skuteczności we wsparciu leczenia nowotworów, ale jest interesującym dodatkiem do klasycznych kuracji. Wlewy z witaminy C rozpoczęte jeszcze przed cyklem chemioterapii mogą potencjalnie zmniejszyć skutki uboczne. Zastosowanie nawet dużych dawek (1,5g/kg masy ciała w pojedynczym wlewie) nie wykazuje toksyczności i jest dobrze tolerowane. Niektórzy z badanych donosili o poprawie jakości życia, dzięki podniesieniu poziomu energii i lepszemu samopoczuciu. Notowano również poprawę apetytu, redukcję odczuwalnego zmęczenia, mniejsze zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe, poprawę jakości snu. Możliwe jest także wydłużenie czasu do nawrotu i wzrost przeżywalności.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4388666/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24867961

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4199254/

W badaniach in vitro wskazuje się na selektywną toksyczność dla komórek nowotoworowych, bez toksyczności dla zdrowych komórek przy stężeniach witaminy C możliwych do osiągnięcia tylko po podaniu dożylnym.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1405876/

Przed podjęciem się wlewów z witaminy C należy zbadać poziom dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Jest to ważne podczas suplementacji witaminą C u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, ponieważ jej niedobór może spowodować wystąpienie niedokrwistości hemolitycznej.

Wlewy z witaminy C stosowane są zazwyczaj 2-3 razy w tygodniu, jednak nie w dni w których stosowana jest chemioterapia.

Zastosowanie witaminy C nie daje pewnych efektów, jednak u części pacjentów może poprawiać parametry wpływające na ogólne funkcjonowanie w chorobie oraz lepszą kondycję psychiczną i fizyczną. W celu poprawy jakości życia stosuje się zarówno w połączeniu z chemio-/radioterapią, jak i jako samodzielny zabieg.

Inne

Koenzym Q10 – w niektórych nowotworach notowane są mocno obniżone poziomy tego koenzymu. Tak się dzieje między innymi u kobiet z rakiem piersi, a im niższe poziomy Q10, tym gorsze są prognozy. Kolejną korelacją jest to, że u pacjentów z przerzutami zauważane są niższe poziomy Q10, niż u tych, którzy przerzutów nie mają. Niższe poziomy powiązane są także z krótszymi odcinkami czasu regresji choroby w trakcie terapii.

Mechanizmami odpowiedzialnymi za udział w walce z nowotworem są między innymi działanie przeciwutleniające i immunostymulujące. Koenzym Q10 może być uszczuplany przez niektóre leki przeciwnowotworowe (doksorubicyna), co skutkuje kardiotoksycznością. Uzupełnianie Q10 może zapobiegać kardiotoksycznym efektom kuracji i ograniczać inne skutki uboczne, bez negatywnego wpływu na efekt terapeutyczny.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4112525/

Kwas alfa-liponowy – mitochondrialny przeciwutleniacz, może potencjalnie pomagać w walce z nowotworami, gdyż stres oksydacyjny stawia się jako jeden z najpowszechniejszych czynników przyczyniających się do nowotworzenia. Trzeba jednak ostrożnie dobierać dawkowanie, gdyż nadmiar ALA może dawać podobne skutki do niedoboru. Umiarkowane dawki ALA wspierają pracę mitochondriów i gospodarkę energetyczną. Jednak przy nadmiernej podaży, możliwe jest przegrzewanie mitochondriów, przed co ich błony mogą ulegać uszkodzeniom.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3921613/

ALA może modyfikować szlaki energetyczne w komórkach nowotworowych, naprowadzając je na tory bardziej charakterystyczne dla komórek zdrowych. Dzięki temu może hamować tlenową glikolizę i produkcję mleczanu, co prowadzi do nasilonej apoptozy.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3542233/

ALA poza działaniem przeciwutleniającym samym w sobie, ma także zdolność do regeneracji innych przeciwutleniaczy. Sprawia to, że jest interesującym środkiem do łączenia z innymi przeciwutleniaczami, by uzyskać synergiczne działanie.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23889618

Podczas suplementacji ALA, warto monitorować glikemię, by nie dopuścić do nadmiernych spadków glukozy we krwi.

Według badań dr Berksona ALA dobrze współgra z niskimi dawkami naltreksonu (LDN). Jego badania dotyczyły leczenia pacjentów z nowotworem trzustki.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16484716

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20042414

 

O autorze

Revital Clinic

Revital Clinic

Revital.Clinic placówka specjalizująca się we wlewach dożylnych, hormonoterapii, dietetyce klinicznej, oraz EBM (Evidence-based medicine) czyli medycynie opartej na faktach i dowodach naukowych. Revital.Clinic to współczesna sztuka lekarska, wspierająca swojego Pacjenta na każdym etapie leczenia.

› Zobacz wszystkie artykuły

Dodaj komentarz

Kliknij tutaj aby skomentować artykuł