Ciekawostki medyczne

Wyniki mutacji MTHFR są w porządku, a bocian dalej nie puka do Twoich drzwi?

Jeśli poroniłaś co najmniej raz, ciążę między 8, a 10 tygodniem, lekarz powinien Ci zlecić dodatkowe badania. Badanie w kierunku wykrycia wysokiego miana przeciwciał anty-fosfolipidowych (antykoagulantu tocznia i antykardiolipin) zaleca się w diagnostyce żylnej choroby zakrzepowo zatorowej u tych ciężarnych, u których poronienie nastąpiło w I trymestrze ciąży. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa stanowi drugą co do częstości przyczynę zgonów związanych z ciążą. W krajach rozwiniętych oceniono częstość jej występowania na 1:1000-2000 ciąż oraz 1,8% porodów zakończonych cięciem cesarskim. Czynniki ryzyka zakrzepicy są następujące:

 

  • wrodzone: mutacja typu Leiden genu czynnika V, mutacja 20210 genu protrombiny, niedobory naturalnych inhibitorów krzepnięcia (antytrombiny, białka C, S), hiperhomocysteinemia, dysfibrynogenemia

 

Brzmi znajomo, prawda? Ale nie tylko geny odpowiadają za rozwój zakrzepicy.

 

 

  • nabyte: zespół antyfosfolipidowy, posocznica, otyłość, przebyty incydent zakrzepicy, ucisk żylny, unieruchomienie;

 

 

 

  • charakterystyczne dla ciąży: porody zabiegowe, krwotok, wieloródka, zaawansowany wiek ciężarnej.

 

 

A może złe wyniki badania nasienia?

 

Żyjemy w czasach postępującego obniżania się jakości spermy. Siedzący tryb życia, stres, używki oraz coraz późniejszy wiek decydowania się na potomstwo wpływają na pogarszające się wartości referencyjne nasienia.

 

1992 2010
Objętość nasienia(ml) 1,5 
Całkowita liczba plemników(mln/ml) 20 15
% Plemników żywych 75 58
% o prawidłowej budowie 30 4
Całkowita liczba plemników(mln) 40 39

 

Środkiem do poprawienia jakości nasienia, a zarazem zwiększenia szans na zapłodnienie, poza powrotem do higienicznego trybu życia jest odpowiednia suplementacja. Boostery testosteronu odwracające wpływ zanieczyszczenia naturalnego środowiska substancjami chemicznymi o działaniu estrogenopodobnym, a jednocześnie antyandrogennym np. ATD PLUS 90 KAPS. Pamiętajmy prawidłowej suplementacji cynku i miedzi wspomagających prawidłowy podział spermatocytów w jądrze, gdyż za 5% urodzeń z trisomią 21 odpowiada nieprawidłowy materiał genetyczny zawarty w plemniku.

 

Badania biochemiczne, hematologiczne i koagulacji, co oznaczają poszczególne normy?

 

AT- antytrombina

Powyżej normy: leczenie antagonistami witaminy K(warfaryna)

Poniżej normy: wrodzony niedobór, uszkodzenie wątroby, zespół nerczycowy

 

Białko C i S- białka uczestniczące w aktywacji czynnika Va

Poniżej normy: niedobór witaminy K, choroby wątroby, antykoncepcja doustna, wrodzony niedobór, ciąża

 

ATTP- czas częściowej tromboplastyny po aktywacji

Powyżej normy: hemofilia, choroba von Willebranda, niedobory witaminy K, uszkodzenie wątroby

 

Fibrynogen

Powyżej normy: zapalenie, ciąża, ostry zespół wieńcowy

Poniżej normy: uszkodzenie wątroby, DIC

 

D-dimery

Powyżej normy: zapalenie, ciąża


FbDP- produkty degradacji fibrynogenu

Badanie wykonywane gdy występuje podejrzenie nasilenia procesów krzepnięcia i fibrynolizy (zespołu wykrzepiania śródnaczyniowego DIC) – w przebiegu wstrząsu, sepsy, po porodzie. Przy podejrzeniu zakrzepicy żylnej oraz zatoru tętnicy płucnej.

 

PLT- ilość trombocytów

Powyżej normy: często prowadzi do zakrzepicy, zwłaszcza po zabiegach, udarach czy rozległych krwotokach.

Poniżej normy: częste krwawienia

 

Uwaga dla ciężarnych i starających się

Układ hemostazy podczas ciąży staje się zależny od wzrostu stężenia czynników krzepnięcia oraz zahamowania aktywności osocza w niszczeniu skrzepów. Konsekwencją tego zjawiska jest przesunięcie równowagi w stronę nadkrzepliwości (5-krotnie częściej niż u kobiet nieciężarnych wzrasta ryzyko zakrzepicy). Aktywacja miejscowa układu krzepnięcia w łożysku, korzystna jest podczas porodu (zabezpiecza kobietę przed krwotokiem okołoporodowym), może przyczynić się do rozwoju ciężkich zaburzeń krzepnięcia w okresie okołoporodowym. Z punktu widzenia zmian hemostazy ciążę można określić jako stan ciągłego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego, zlokalizowanego głównie w łożysku.

 

W III trymestrze ciąży wzrastają stężenia osoczowych czynników krzepnięcia fibrynogenu czynników: I, V, VII, VIII, von Willebranda i X oraz inhibitora trombiny – antytrombiny (AT). Niekiedy w ciąży stwierdza się oporność na aktywowane białko C oraz zmniejszenie ilości białka S i czynnika XIII. Aktywacja krzepnięcia krwi w krążeniu matka-łożysko-dziecko przyczynia się do wzrostu stężenia produktów aktywacji protrombiny FbDP (FbDP – fibrin degradation products) i D-dimerów.

Ciążę charakteryzuje spadek aktywności fibrynolitycznej, która osiąga minimum w III trymestrze. Dzieje się tak za sprawą wzrastającego stężenia aktywatora plazminogenu (PA – plasminogen activator), którego maksimum odnotowuje się w okresie porodu. Jednak jego aktywność spada w okresie ciąży. Wydawać więc się może, że wzrost stężenia PA, obniża krzepliwość krwi, ale w ciąży rośnie poziom nieaktywnej formy PA. Aktywność inhibitora PA typu l (PAI-l) i pochodzącego z łożyska inhibitora PA typu 2 (PAI-2) znacznie rośnie w przebiegu ciąży, osiągając maksimum w III trymestrze. Przyczyną tego jest jego obecność i uwalnianie go dodatkowo z łożyska. W sytuacji przewagi ilości inhibitorów nad ilością aktywatorów czynność fibrynolityczna jest upośledzona. W ostatnim trymestrze ciąży wzrasta ilość produktów degradacji fibrynogenu, co wskazuje na rozpad skrzepów, ale mówi też o zjawisku kumulacji fibryny w macicy i łożysku. Jest to proces, dzięki któremu ustrój matki przygotowany jest do oddzielenia się łożyska po porodzie. Dlatego tak ważne jest zadbać o swój układ krwionośny już w chwili starań o potomka.

O autorze

Anna

› Zobacz wszystkie artykuły

Dodaj komentarz

Kliknij tutaj aby skomentować artykuł