Badania Ciekawostki medyczne

Zanieczyszczenia powietrza: jak to wpływa na nasze zdrowie?

Zanieczyszczenie powietrza powoduje lub przyczynia się do różnych chorób. Jego wpływ na zdrowie człowieka może wahać się od łagodnych trudności w oddychaniu do indukowania poważnych problemów sercowo-naczyniowych, w tym chorób serca i udaru mózgu.

Zakres możliwych zanieczyszczeń oznacza, że ​​zanieczyszczenie powietrza może wpływać na ludzi zarówno na dworze, jak i wewnątrz pomieszczeń.

Zanieczyszczenie powietrza zewnętrzne to przede wszystkim:

 • cząstki ze spalania węgla i gazu
 • szkodliwe gazy, takie jak tlenki azotu lub dwutlenek siarki
 • dym tytoniowy
 • ozon w warstwie przyziemnej

Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach to:

 • domowe środki chemiczne
 • szkodliwe gazy, takie jak tlenek węgla lub radon
 • materiały budowlane, takie jak ołów lub azbest
 • pyłki
 • pleśń
 • dym tytoniowy

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zanieczyszczeniami, które stanowią największe zagrożenie dla zdrowia osoby, są:

 • cząstki stałe (zanieczyszczenia cząsteczkowe), które zawierają zawieszone ciała stałe i kropelki cieczy
 • dwutlenek azotu
 • dwutlenek siarki
 • ozon

Krótkotrwałe narażenie na zanieczyszczenie powietrza, takie jak ozon z poziomu gruntu, może wpływać na stan układu oddechowy, ponieważ większość zanieczyszczeń przedostaje się przez drogi oddechowe człowieka.

Krótkotrwałe narażenie na zanieczyszczenie powietrza może prowadzić do infekcji dróg oddechowych i osłabienia czynności płuc. Może również zaostrzyć ataki astmy u osób z tym schorzeniem.

Narażenie na dwutlenek siarki może powodować uszkodzenie oczu i dróg oddechowych, a także podrażniać skórę.

Trwają badania nad długoterminowymi problemami zdrowotnymi, jakie może powodować zanieczyszczenie powietrza. Badania powiązały zanieczyszczenie powietrza z poważnymi problemami zdrowotnymi, niekorzystnymi skutkami porodu, a nawet przedwczesną śmiercią.

Chroniczna obturacyjna choroba płuc

Narażenie na zanieczyszczenia cząsteczkowe może powodować przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Według WHO zanieczyszczenie powietrza powoduje 43% przypadków POChP i zgonów na całym świecie.

POChP to grupa chorób powodujących trudności w oddychaniu, takich jak rozedma płuc i przewlekłe zapalenie oskrzeli. Choroby te blokują drogi oddechowe i w rezultacie utrudniają oddychanie.

Obecnie nie ma skutecznego lekarstwa na POChP, ale stosowane leczenie może pomóc zmniejszyć objawy i poprawić jakość życia.

Choroby układu krążenia

Badania pokazują, że życie w obszarze o wyższym poziomie zanieczyszczenia powietrza może zwiększać ryzyko śmierci z powodu udaru mózgu. Zanieczyszczenie powietrza może spowodować udar i zawał serca.

W przeglądzie z 2018 r. Stwierdzono, że zanieczyszczenie powietrza odpowiada za 19% zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych w 2015 r. Było to również przyczyną około 21% zgonów z powodu udaru mózgu i 24% zgonów z powodu choroby niedokrwiennej serca.

Zanieczyszczenia cząsteczkowe

Zanieczyszczenia cząsteczkowe składają się z kombinacji różnych cząstek w powietrzu.

Ze względu na niewielki rozmiar tych cząstek mogą one dotrzeć do płuc i zwiększyć ryzyko chorób płuc i serca .

Mogą również powodować pogorszenie objawów u osób z astmą.

Ozon na poziomie gruntu

Zanieczyszczenia reagują ze światłem słonecznym, tworząc ozon na poziomie gruntu. Smog składa się głównie z ozonu i jest kluczowym czynnikiem wywołującym objawy astmy.

Tlenek węgla

Zgodnie z przeglądem naukowym wydanym w 2016 r., Jeśli poziomy tlenku węgla są niższe niż 2%, gaz ten nie wpływa na zdrowie człowieka.

Jeśli jednak poziomy są wyższe niż 40% , tlenek węgla może być wręcz śmiertelny!

Objawy zatrucia tlenkiem węgla mogą obejmować:

 • Osłabienie
 • Nudności
 • ból w klatce piersiowej
 • wymioty
 • zamieszanie
 • bół głowy

Jeśli dana osoba podejrzewa zatrucie tlenkiem węgla, powinna wyjść jak najszybciej się na świeże powietrze i zasięgnąć profesjonalnej pomocy medycznej.

Dwutlenek siarki

Dwutlenek siarki jest produktem ubocznym spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel i ropa naftowa.

Może powodować podrażnienie oczu i zwiększać podatność osoby na infekcje dróg oddechowych, a także choroby sercowo-naczyniowe.

Dwutlenek azotu

Dwutlenek azotu jest obecny w emisji spalin z pojazdów. Grzejniki i piece gazowe oraz naftowe również wytwarzają duże ilości tego gazu.

Narażenie na dwutlenek azotu może prowadzić do infekcji dróg oddechowych. Zazwyczaj wdychanie dwutlenku azotu powoduje świszczący oddech lub kaszel, ale może również prowadzić do bólów głowy, podrażnienia gardła , bólu w klatce piersiowej i gorączki.

Ludzie mogą zmniejszyć narażenie na zanieczyszczenia powietrza, ograniczając ilość czasu spędzanego na obszarach o złej jakości powietrza. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z możliwych zanieczyszczeń powietrza zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń.

Zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz

Rządy, firmy i osoby prywatne mogą pomóc w minimalizacji zanieczyszczenia powietrza. Zmniejszenie emisji z pojazdów i poziomu zanieczyszczeń w atmosferze może poprawić jakość powietrza.

Ludzie mogą pomóc chronić swoje zdrowie poprzez:

 • unikając uczęszczania w pobliżu ruchliwych dróg
 • ćwiczyć mniej czasu na świeżym powietrzu lub zamiast tego korzystać z zamkniętych hal
 • pozostawanie w pomieszczeniu do momentu poprawy jakości powietrza
 • zadbać o siebie z zewnątrz

Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach

Osoba może zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu, upewniając się, że pomieszczenia są czyste i regularnie wentylowane.

Pył, pleśń i pyłki mogą zwiększać ryzyko problemów z oddychaniem.

O autorze

Revital Clinic

Revital Clinic

Revital.Clinic placówka specjalizująca się we wlewach dożylnych, hormonoterapii, dietetyce klinicznej, oraz EBM (Evidence-based medicine) czyli medycynie opartej na faktach i dowodach naukowych. Revital.Clinic to współczesna sztuka lekarska, wspierająca swojego Pacjenta na każdym etapie leczenia.

› Zobacz wszystkie artykuły

Dodaj komentarz

Kliknij tutaj aby skomentować artykuł